Parisuhde solmussa ® -menetelmä

Solmuja parisuhteessa® -menetelmän kuvaus

Menetelmä on tarkoitettu kriisissä oleville pareille, jotka haluavat pysähtyä tarkastelemaan suhdettaan. Tapaamisten aikana  katsotaan
· taaksepäin elettyyn elämään
· mikä on tilanne tässä ja nyt
· mihin suuntaan yhdessä tai erikseen halutaan olla matkalla.
Jokaisella on mahdollisuus kertoa parisuhteestaan oma näkemyksensä. Tunteiden ja kokemusten sanoiksi pukeminen keventää taakkaa ja auttaa hahmottamaan tilannetta. Tapaamisten aikana voi kokea, ettei ole ainoa omassa parisuhteessa, jolla on vaikeuksia. Toisen kokemusten kuuleminen avaa uusia näkökulmia omaan ajatus- ja käyttäytymismaailmaan. Solmuja parisuhteessa® -tapaamiset ovat luottamuksellisia. Käsitellyt asiat jäävät ainoastaan ohjaajien ja osallistuvan parin tietoon.
Tapaamisia ohjaa koulutettu ammattilainen, joka vie työskentelyä turvallisesti eteenpäin koko proosessin ajan.

Tapaamisten aiheet
1. Keitä me olemme? Tutustuminen ja tapaamisten sisältö
2. Miten tähän on tultu? Yhteisen taipaleen tarkasteleminen
3 Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen.
4. Seksuaalisuus solmussa? Kehon viestien kuunteleminen
5. Missä ollaan nyt? Solmutilanteen jäsentäminen
6. Mitä tahdon? Toiveet, unelmat ja tavoitteet
7. Miten toimitaan? Sanoista tekoihin
8. Mitä eväitä saatiin? Yhteenveto ja palaute