Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa ja valmennuksessa hyödynnetään ihmisen omaa osaamista ja elämänarvoja, kun hän pyrkii saavuttamaan asettamansa tavoitteet. Menneisyyttä ja ongelmia ei välttämättä tarvitse käsitellä.

Ratkaisukeskeisyyden kolme pääperiaatetta ovat:
1. korjaa vain sitä, mikä on rikki,
2. tee enemmän sitä, mikä toimii ja
3. tee muuta kuin sitä, mikä ei toimi.

Ratkaisukeskeisyydessä lähdetään olettamuksesta, että ihminen itse tietää, mikä on hänelle parasta, ja että hänellä on riittävästi tietoa ja taitoa saavuttaa tavoitteensa. Joskus näitä kykyjä on kuitenkin viritettävä tai kehitettävä uudestaan.

Tavoittteet ovat pieniä ja konkreettisia sekä ennen kaikkea saavutettavia. Pienet askeleet aloittavat useimmiten jotain parempaa ja uutta.