Logoterapia eli tarkoituskeskeisyys

Logoterapia on itävaltalaisen, Wienistä kotoisin olleen neurologin ja psykiatrin Viktor E. Franklin (1905-1997) kehittämä psykoterapiamuoto, jossa korostuu tarkoituskeskeisyys ja ihmisen henkisyys. Logoterapia on myös filosofiaa, jota voi soveltaa ihmisen kaikilla elämänalueilla, esimerkiksi työssä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä.

Logoterapian ihmiskäsitys on kolmiulotteinen. Sen mukaan ihmisellä on henkinen, fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuus. Henkisen ulottuvuuden ominaisuuksia ovat muun muassa vapaus valita ja vastuu, aito omatunto ja tahto tarkoitukseen.

Logoterapia tukee ihmisenä olemista ja siihen liittyvien ongelmien tarkoituskeskeistä ratkaisemista, jotka ratkaisemattomina tai virheellisesti ratkaistuina voivat aiheuttaa fyysisiä ja psykososiaalisia häiriöitä ja sairauksia.