Oman elämän 9 askeleen analyysi

 Oman elämän 9 askeleen analyysissä käydään läpi ihmisen koko elämä ajasta ennen syntymää kuolemaan asti ja sen jälkeisiin, meidän jälkipoville jättämiin jälkiin.

Analyysiin ei voi osallistua, jos meneillään on oman elämän akuutti kriisitilanne.

Analyysi sisältää 11 tapaamista joko ryhmässä tai yksin. Ryhmässä tapahtuvat tapaamiset antavat osallistujille enemmän, sillä silloin opitaan kuuntelemaan myös muita ihmisiä. 2 ensimmäistä tapaamista on analyysiin syventymistä.

Ryhmässä jokaista osallistujaa kohtaan varataan aikaa 45 minuuttia / ryhmäkokoontuminen. Sen jälkeen ko. henkilön asioista ei puhuta enää sillä kertaa. Ryhmään voi osallistua max. 6 henkilöä.

Analyysin tarkoituksena on käydä läpi elämän ongelmatilanteita ja jättää niille hyvästit sekä oppia ymmärtämään oman elämän hyviä, kantavia voimavaroja sekä omien läheisten ihmisten elämään vaikuttaneita negatiivisia asioita, joiden seurauksia olemme kantaneet mukanamme.

Yhtenä tarkoituksena on kullata niiden ihmisten muisto, jotka ovat vaikuttaneet meihin kielteisesti. Toisena tavoitteena on myös löytää ne tavoitteet (kultaiset jäljet), jotka haluamme jättää jälkeemme.